Tubo Dio Mai Uma anna Bela'

Sabaheam kasalle to Bambam tubo dio mai pa' belasam anna pa' umaam. Sibiasa diua Petani. Eta inde deem sanaka-naka poto diona pengkatuboam dio bambam.

Share