Selamat Datang

 


Artikel

Injil Markus

Injil Markus dapat disaksikan melalui laman youtube Tim Penerjemah Bahasa Bambam.

Injil Markus Basa Bambam

Injil Yohanes

Injil Yohanes dapat disaksikan melalui laman youtube Tim Penerjemah Bahasa Bambam.

Injil Yohanes Basa Bambam


Penyakit Korona

Penyakit yang disebabkan oleh virus corona (Covid-19) telah menjadi wabah yag dirasakan manusia hampir di seluruh dunia.

Berikut ini, terdapat beberapa artikel yang membahas mengenai masalah corona:

Artikel mengenai Covid-19

Tentang Penakit Corona dan Pencegahannya

Slide Tentang Penakit Corona dan Pencegahannya

 

Alkitab Bahasa Bambam

Alkitab adalah Kitab Suci yang digunakan dan dibaca oleh seluruh umat percaya di dunia ini. Alkitab dalam bahasa Bambam ada oleh karena berkat Tuhan melalui hamba-hambaNya dan seluruh umatnya di segala tempat, sehingga atas perkenanan Tuhan tim penerjemah bahasa Bambam dapat menerjemakan Alkitab kedalam bahasa Bambam. Yang kemudian dikenal dengan Suha’ Maseho. 

Film Lukas

Film Kisah Yesus dalam Injil Lukas telah dibuat dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. salah satu diantaranya bahasa Bambam. Laman ini memuat Kisah Yesus menurut Injil Lukas menggunakan bahasa Bambam. Selamat Menyaksikan.

<< Lihat Film >>


Dongeng (Tiolo-olo)

Dongeng adalah salah satu budaya masyarakat Bambam. Seiring dengan berjalannya waktu kisah-kisah dongeng sudah mulai tertinggal dan tidak diceritakan lagi ke generasi muda saat ini. Laman ini memuat beberapa kisah dongeng dalam bahasa Bambam.  Selanjutnya..

Petunjuk Ejaan Bahasa Bambam

Di daerah Bambam terdapat banyak dialek dan cara bicara yang berbeda dari penutur pada masing-masing kampung. Karena itu diperlukan standar dalam penulisan bahasa daerah Bambam. Sehingga disusunlah petunjuk ejaan bahasa Bambam. Selanjutnya..

Peluncuran Kabar Baik Bergambar Bahasa Bambam 2015

Kabar Baik Bergambar. Adalah hasil kerja sama Tim Penerjemah Basa Bambam dengan Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), dalam rangka membantu anak-anak sekolah minggu untuk belajar dan semakin cinta akan Firman Tuhan

 

 


Puisi Basa Bambam

COVID 19 Uhhodo Lino

Pahandu’na taum dua sa’bu dua pulo
Lino tihodo, lino pangngindang
Saidi’ tatallang sihapang lopi

Napalusau hibu’, napalutama uwai.
Lino pangngindang naponnoi kuasanna setang
Lino tihodo naponnoi dosa ma’hupa tau
Buda hupatau mahea’
Buda siam duka’ bahani

Allo sibala’ bengi
Malilling sisalle masiä
Debata ma’tamba’ illalang inde lino
Debata ma’kuasa lako ma’hupa tau.

Änä’ Gassim

Iko tulisangngondoku…
Iko däjä bulabangku
To ma’tallu sulekkaku
To massohä sihatangku.

Pennenne’ pessoemu
Petaba-petaba tahatummu
La kuua…aka naande indomu ammu
dipangngidengam
Lambi’ dadingkoa’ iko pole’ änä’ gassim mapahepa’.

Tala muissam lupu’ anna hea’
To la sa’baha’, meimam anna mehapam
La mendadikoa’ andihi tatemponna pa’lembängam
La umpatahhu’koa’ pessalusipa’na nene diponene.

Sambajam lu lako botto litä’

Kassikam anna tilalla’
Aka ingganna pattujum-Mu sola pa’elo’-Mu
Ma’mesakam illaam sanga Maseho-Mu
Mendadi umma’ kahajaam-Mu.

Kipelauam pa’tamba’ lu lako bottoki Indonesia
Anna mala tandaam pa’kamase-Mu o..Debata
Ke’de’kam sitonda sambajam matim olo-Mu
Kahana malakam muolai kalappasam dio mai kasabuasam.

Anna la dadim too kaha-kaha kasalle
Illaam bottoki Indonesia
Anna lappa’ungkam dio mai saki lele
Aka anggam sangammu la dipa’kasallei.